Rezidenční
nemovitosti

Abyste dosáhli racionální a kvalitní stavby, nemusíte budovat vlastní tým profesionálů. Jsme externím partnerem se silou loajálních interních pracovníků. Za námi stojí tisíce klientů služby Bytecheck.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PM

Uchopíme investiční záměr od přípravy projektu po spuštění budovy. Řídíme smysluplnost všech procesů výstavby a držíme nastavenou ekonomiku projektu.

 • Nastavení cílů projektu spolu s investorem
 • Vytvoření studie proveditelnosti včetně finančních analýz
 • Nastavení smluvních vztahů s architekty a projektanty
 • Stanovení energeticko-environmentální koncepce budovy
 • Vytvoření racionální koncepce budovy
 • Koordinace LEED Certifikace budov
 • Supervize a audit projektových prací
 • Zabezpečení nezbytných legislativních povolení
 • Management výběrového řízení na zhotovitele stavby
 • Doporučení optimálního modelu výstavby
 • Zpracování smluvní dokumentace se zhotovitelem
 • Řízení a koordinace výstavby
 • Průběžná kontrola financí a reporting
 • Dokončení stavby ve vymezeném čase, kvalitě a nákladech
 • Uvádění stavby do provozu dle praxe metodiky LEED
 • Správa dokončené budovy rok po dokončení

CONSTRUCTION MANAGEMENT

CM

Řídíme všechny procesy výstavby pro docílení maximální kontroly nad kvalitním výsledkem a včasným dokončením v povoleném finančním rámci. Náš tým koordinuje a řídí stavební práce všech dodavatelů od tvorby projektu do nastěhování koncových klientů.

 • Dohled nad přípravou projektové dokumentace
 • Kontrola všech stupňů dokumentace
 • Dohled nad povolovacím procesem
 • Value engineering, propočty nákladů stavby
 • Stanovení kontroly a řízení nákladů stavby
 • Tvorba harmonogramu celého projektu
 • Nastavení distribuce projektové dokumentace
 • Příprava tendrových sad a manuálu projektu
 • Plán organizace výstavby
 • Výběrová řízení dodavatelů
 • Komplexní řízení stavební činnosti
 • Řízení změn, BOZP, PO a jiné

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

TDI

Nastavujeme racionální laťku kvality a uvádíme ji v realitu. Neříkáme, co vše je na stavbě špatně. Jsme však prevencí špatných rozhodnutí a nekvalitní realizace. Jsme tvrdí, ale féroví.

 • Vlastní a prověřené know how správné praxe TDI
 • Kontrola kontrolních a zkušebních plánů před realizací
 • Nastavení systému managementu kvality zhotovitele
 • Kontrola chyb projektové dokumentace
 • Kontrola průběhu výstavby
 • Milníkové kontroly jinou částí teamu
 • Dohled nad odstraněním vad a nedodělků
 • Součinnost při spouštění budovy

CENOVÝ MANAGEMENT

CM

Finance jsou alfou a omegou výstavby. Nastavíme ekonomiku projektu od studie proveditelnosti až po kontrolu fakturace na stavbě.

 • Zpracování cenového odhadu stavby
 • Návrhy úspor v průběhu projektování
 • Pořízení kontrolních cenových nabídek
 • Nastavení pravidel tendrování
 • Vyhodnocení optimálního modelu výstavby
 • Kontroly rozpočtů a nabídek uchazečů
 • Finanční kontrola v průběhu stavby
 • Administrace cenových změn stavby

KONZULTACE A DUE DILIGENCE

DD

Podrobíme nemovitost komplexní kontrole a vystavíme podrobné posouzení s přehledným vyhodnocením - due diligence report. Zanalyzujeme investiční záměr, vyhledáme rizika investice, doporučíme bezpečné postupy.

 • Audit technické i právní dokumentace?
 • Kontrola dokladů převáděné nemovitosti
 • Podrobná inspekce budov včetně všech profesí
 • Identifikace vad, poruch, rizik a odpovědností
 • Analýza rizik, strategie a investičního záměru
 • Analýza životního cyklu budovy i zařízení
 • Asistence při obchodním jednání
 • Nastavení smluvní dokumentace
 • Doporučení a optimalizace správy budovy
 • Průzkum servisních smluv a záznamů o revizích

KOORDINACE BEZPEČNOSTI PRÁCE

BOZP

Bezpečnost na stavbě, značení a pořádný úklid jsou pro nás důležité. BOZP nemá být na obtíž - má fungovat. A to na stavbě účinně zavedeme.

 • Identifikace rizik
 • Zpracování plánu BOZP podle zákona
 • Činnost koordinátora BOZP na stavbě
 • Pravidelná kontrola dodržování zásad na stavbě
 • Návrhy na zlepšení zajištění bezpečnosti
 • Koordinace zásad mezi různými podzhotoviteli

REFERENCE

Arcus City

Činnosti: Technický dozor
Účel objektu: Rezidence
Dokončení: -
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: UBM Development s.r.o.

Chytrá čtvrť Špitálka

Činnosti: Projektový management
Účel objektu: Rezidence, kanceláře, kultura
Dokončení: -
Investiční náklady: -
Lokalita: Brno
Investor: Magistrát města Brna

Císařská vinice

Činnost: Technický dozor investora
Účel objektu: luxusní byty a rodinné domy
Dokončení: 2023
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: JRD Development, s.r.o.

Green Port Strašnice

Činnost: Optimalizace nákladů, technický dozor
Účel objektu: 156 bytových jednotek
Dokončení: 2022
Investiční náklady:
Lokalita: Praha
Investor: JRD Development, s.r.o.

V Tower

Činnost: Construction management dokončovacích prací
Ůčel objektu: Bytové jednotky
Dokončení: 2019
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: PSJ Invest a.s.

Ecocity III, Praha

Činnosti: Technický dozor investora
Účel objektu: Bytové domy, 85 jednotek
Dokončení: 2019
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: JRD Developments s.r.o.

Rezidence Podbaba, Praha

Činnosti: Občasný technický dozor investora
Účel objektu: 80 bytů
Dokončení: 2018
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: Moravská stavební - INVEST

Rezidence Lužánky, Brno

Činnosti: Kontrola kvality při dokončení budovy
Účel objektu: Bytový dům s komercí, 100 jednotek
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: Brno
Investor: Moravská stavební - Invest, a.s.

Bytový dům Domino, Brno

Činnosti: Komplexní projektový management, technický dozor investora, změnová řízení a klientské změny
Účel objektu: Bytový dům, 24 bytů
Dokončení: 2017
Investiční náklady: 90 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: Domoplan s.r.o.

Bytové domy Kadetka, Brno

Činnosti: Komplexní projektový management, technický dozor investora, změnová řízení a klientské změny
Účel objektu: Bytové domy, 50 bytů
Dokončení: 2015
Investiční náklady: 100 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: Domoplan s.r.o.

Bytový dům Kopečná, Brno

Činnosti: Komplexní projektový management, technický dozor investora, změnová řízení a klientské změny
Účel objektu: Bytový dům s luxusními byty, 12 bytů
Dokončení: 2014
Investiční náklady: 70 mil. Kč
Lokalita: Brno
Investor: Domoplan s.r.o.

 

Modrý Platan, Vysoký Újezd

Činnosti: Kontrola projektové dokumentace, výběrové řízení pro zhotovitele, technický dozor investora
Účel objektu: 14 rodinných dvojdomů a trojdomů
Dokončení: 2016
Investiční náklady: 70 mil. Kč
Lokalita: Vysoký Újezd
Investor: Getberg s.r.o.

Trio Rezidence, Praha

Činnosti: Kontrola kvality při dokončení budovy
Účel objektu: Bytový dům
Dokončení: 2015
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: Daramis management s.r.o.

Bytové domy Hloubětín, Praha

Činnosti: Kontrola kvality při dokončení budovy, milníkové kontroly kvality
Účel objektu: Bytový dům
Dokončení: 2015
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: JRD s.r.o.

Ecocity II, Praha

Činnosti: Kontrola kvality při dokončení budovy
Účel objektu: Bytový dům
Dokončení: 2015
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha
Investor: JRD s.r.o.

Rodinné domy Panorama, Brno

Činnosti: Technický dozor investora
Účel objektu: 30 rodinných domů
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: Brno - Bystrc
Investor: Moravská stavební - INVEST

SKY Barrandov, Praha

Činnosti: Kontrola kvality v závěru výstavby
Účel objektu: 80 bytů
Dokončení: 2017
Investiční náklady: -
Lokalita: Praha - Barrandov
Investor: K+Devonská, s.r.o.

Apartmány Filipovice, Jeseníky

Činnosti: Komplexní projektový management
Účel objektu: Sezónní bydlení v lyžařském resortu
Dokončení: 2018
Investiční náklady: 50 mil. Kč
Lokalita: Filipovice, Jeseníky
Investor: Domoplan s.r.o.

Hotel Stará pošta

Činnosti: Komplexní projektový management
Účel objektu: Rekonstrukce a dostavba hotelu
Dokončení: 2018
Investiční náklady: -
Lokalita: Filipovice
Investor: Domoplan s.r.o.

U Pernikářky 7

Činnost: Kontrola kvality při dokončení budovy
Účel objektu: 10 luxusních bytových jednotek
Dokončení: 2020
Investiční náklady: - 
Lokalita: Praha
Investor: JRD Development, s.r.o.

KONTAKT